Web
Analytics

Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Home/Fiscale, News/Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri – modificari ce vor intra in vigoare incepand cu 17.06.2014

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014 a aparut Legea nr. 18/2014 -modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 – exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri care urma sa intre in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, adica incepand cu 17.06.2014. Conform acestui act normativ persoanele juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprindere familiale care lucreaza cu zilieri trebuie sa achizitioneze registrul inainte de data expirarii formatului actual, noile modele fiind disponibile inca din 1 iunie la mai multe ITM-uri din tara.

Home

 

Contact 

Noutati

Potrivit informatiilor publicate de ITM Harghita si ITM Brasov, procedura de obtinere a registrului nu s-a modificat, astfel ca actele necesare eliberarii registrului de evidenta a zilierilor sunt:
● Cerere tip pentru eliberarea registrului;
● Delegatie speciala pentru ridicarea registrului;
● Copie CUI;
● Copie act identitate persoana delegata.

“Registrul de evidenta a zilierilor este un document cu regim special si se comanda in baza actelor enumerate mai sus care se depun la sediul ITM”, precizeaza ITM Brasov pe site-ul propriu.
Conform actului normativ “Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care are raporturi de munca. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta”, se mentioneaza in legislatie.
In plus, zilierii vor fi platiti doar daca semneaza in acest registru la sfarsitul zilei de lucru: “Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.”
Angajatorii care nu respecta obligatiile si nu intocmesc un astfel de registru risca o amenda de 6.000 de lei, dupa cum se precizeaza in normele legale.

Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, ceea ce ar insemna 5lei/ora (salar minim 850lei/170ore). Normele in vigoare pana la 17.06.2014 stabilesc ca remuneratia bruta nu poate fi mai mica de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora. Incepand cu 17.06.2014 nu mai exista limita maxima de 10lei/ora.
O alta modificare adusa de lege da beneficiarului posibilitatea de a plati zilierului si la sfarsit de saptamana, cu conditia existentei intre zilier si angajator a unui acord scris in acest sens. “Plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar”, arata noile dispozitii.
Totodata, documentul introduce si posibilitatea platii electronice, aceasta modalitate de plata urmand a fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a noilor reguli. Pana acum beneficiarul trebuia sa plateasca zilierului remuneratia convenita la sfarsitul fiecarei zile de lucru.

Legea 18/2014 introduce noi obligatii privind sanatatea si securitatea in munca si obliga angajatorul la plata tuturor cheltuielile cu ingrijirile medicale ale zilierului, in cazul unui accident de munca.
La articolul 5, dupa alineatul (2) a fost introdus un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) In domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
d) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

Referitor la plata integrala a cheltuielilor cu ingrijirile medicale ale zilierului, in cazul unui accident de munca au fost introduse art 5.1 si 8.1 care prevad:
„Art. 5.1 – Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.”
„Art. 8.1 – In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *