Web
Analytics

Calendarul obligatiilor fiscale martie 2012

Home/Fiscale, News/Calendarul obligatiilor fiscale martie 2012

 

07 martie.2012, – depunerea formularului 092 “Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care au in anul 2012 ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri in luna ianuarie 2012 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru in luna, incepand cu luna februarie 2012);

10 martie.2012, – depunerea formularului 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”, de catre persoanele înregistrate conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depasit în anul 2011 cifra de afaceri de 35.000 euro realizata sau recalculata si a caror cifra de afaceri realizata de la data de 1 ianuarie 2012 până la data solicitării scoaterii din evidenta nu depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro calculat proportional cu perioada scursa de la începutul anului, fractiunea de luna considerându-se o luna calendaristica întreaga, în vederea solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de TVA.

15 martie.2012, – depunerea formularului 204 “Declaratie anuala  de venit pentru asocierile fara personalitate  juridic”  de  catre  asocierile  fara   personalitate  juridic,  prin asociatul desemnat sa  raspund  pentru îndeplinirea obligatiilor asocierii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrata  în evidenta fiscal,  pentru anul 2011. O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat;

26 martie.2012, – efectuarea platilor anticipate, pentru primul trimestru, de catre persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, (exceptându-se cazul veniturilor prevazute la art.52 pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final potrivit art. 52 alin.);

26 martie.2012, – depunerea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii.
ATENTIE! Termen de declarare si plata a impozitului retinut la sursa pentru veniturile din: drepturi de proprietate intelectuala, din activitati desfasurate în baza contractelor/conventii civile si a contractelor de agent, din activitatea de expertiza contabila si tehnica judiciara si extrajudiciara, obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV alin. 1, care nu genereaza o persoana juridica.

26 martie.2012 – depunerea formularului 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” de catre organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
ATENTIE! Toti contribuabili, atât cei care nu au declarat impozitul pe profit aferent trim. IV 2011 pâna la data de 25.01.2012, cât si cei care au declarat în declaratia 100 aferenta trim. IV 2011 depusa în 25.01.2012 o suma egala cu impozitul pe profit calculat si evidentiat pentru trim. III 2011, vor depune Declaratia 101 pâna la data de 25 martie 2012. Aceasta data reprezinta si termen de plata a impozitului anual.

26 martie.2012 – depunerea formularului 112 “Declaratie privind obligatia de platã a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate” cu termen lunar si plata acestor obligatii de catre:

 • persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
 • entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
 • platitorii de venituri de natura profesionala, altele decât cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
 • institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii în numele asiguratului.

si cele cu termen de plată trimestrul:

 • – depunerea formularului 112 “Declaratie privind obligatia de platã a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate”pentru lunile ianuarie si februarie 2012 de catre:
  •  persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator
  •  entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor,a caror perioada fiscala este trimestrul, dar în cursul lunii februarie 2012 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariati. În acest caz, plata obligatiilor are termen trimestrial (25 aprilie 2012).

ATENTIE ! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declara si se platesc de societatea mama la organul fiscal la care aceasta este înregistrata
Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata se declara la sectiunea F.2. a formularului 112. Pentru plataaimpozitului societatea mama va întocmi câte un ordin de plata distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscala al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

26 martie.2012 – depunerea formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate în România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar;

26 martie.2012  – depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna si plata TVA-ului datorat;

26 martie.2012  – depunerea formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoane neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA pentru:

 • achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrata special ca platitoare de TVA cf. art. 153 pct.1 Cod fiscal);
 • achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se înregistreze special ca platitoare de TVA cf. art. 153 pct.1 Cod fiscal);
 • achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal;
 • achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit.a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art.150 alin. (5) Cod fiscal [ OMFP 3418/2009];
 • achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art.150 alin. (3) si (6) Cod fiscal.

26 martie.2012  – depunerea formularului 390 VIES “Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare“, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit în luna ianuarie 2012;

26 martie.2012  – depunerea formularului 394 “Declaratie informativa privind livrarile /prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a caror perioada fiscala la TVA este luna calendaristica;

30 martie.2012,– depunerea de catre persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, a raportarii contabile anuale, al carei continut este prevazut de OMFP nr. 52/2011 [art. 36 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si OMFP nr. 52/2012]

Sursa: www.finantepublice.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *