Web
Analytics

Calendarul obligatiilor fiscale AUGUST 2012

Home/Fiscale, News/Calendarul obligatiilor fiscale AUGUST 2012

07 august.2012, – depunerea formularului 092 “Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care au in anul 2012 ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat o achizitie intracomunitara de bunuri in luna iulie 2012 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru in luna, incepand cu luna august 2012);

Prima pagină

Oferta scribsoftware

Aveti nevoie de noi?

Despre noi …

Servicii scribsoftware

Solutii scribsoftware

Aplicatii

Echipamente

Industrii

Contactati-ne

10 august.2012, – depunerea formularului 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”, de catre:
– persoanele înregistrate ca platitoare de TVA (cf art. 153) anterior anului 2012, care nu au depasit în anul 2011 cifra de afaceri de 119.000 lei si cifra de afaceri de 220.000 lei la data solicitarii;
– persoanele înregistrate ca platitoare de TVA (cf art. 153) în anul 2012 care nu au depasit cifra de afaceri de 220.000 lei la data solicitarii.

16 august.2012, – depunerea raportarii contabile la 30 iunie 2012, de catre operatorii economici care la data de 31.12.2011 au înregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Operatorii economici care au înregistrat o cifra de afaceri la 31.12.2011 sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, cei care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat în inactivitate temporar, cei înfiintati în cursul anului 2012, persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii, organizatiile fara scop patrimonial, nu întocmesc raportari contabile la 30 iunie 2012.
Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exercitiului financiar precedent (curs la 31.12.2011 – 4,3197 lei/euro).
Raportarile contabile se compun din trei formulare: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii-cod 10, Contul de profit si pierdere-cod 20, Date informative-cod 30.
Formatul electronic al raportarii contabile continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de MFP, care este pus la dispozitia operatorilor economici gratuit de unitatile teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul Agenia Naional de Administrare Fiscal la adresa www.anaf.ro,sectiunea Asistenta Contribuabili/Programe Utile/Situatii financiare.

25 august.2012, – depunerea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”:
– pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii.
– contributia datorata pentru trimestrul II 2012 pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii cu termen trimestrial de declarare si plata [art.5 (8) din OUG nr. 77/2011]
ATENTIE! Termen de declarare si plata a impozitului retinut la sursa pentru veniturile din: drepturi de proprietate intelectuala, din activitati desfasurate în baza contractelor/conventii civile si a contractelor de agent, din activitatea de expertiza contabila si tehnica judiciara si extrajudiciara, obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV alin. 1, care nu genereaza o persoana juridica.

25 august.2012 – depunerea formularului 112 “Declaratie privind obligatia de platã a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate” cu termen lunar sau trimestrială si plata acestor obligatii de catre:

 • persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
 • entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
 • platitorii de venituri de natura profesionala, altele decât cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
 • institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii în numele asiguratului.
  depunerea formularului 112 “Declaratie privind obligatia de platã a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate” pentru luna iulie 2012 si de catre:

 • persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
 • entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor, a caror perioada fiscala este trimestrul, dar în cursul lunii iulie 2012 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariati. Atentie! În acest caz, termenul de plat a obligaiilor este trimestrul (25 octombrie 2012).

ATENTIE ! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declara si se platesc de societatea mama la organul fiscal la care aceasta este înregistrata
Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata se declara la sectiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mama va întocmi câte un ordin de plata distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscala al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

25 august.2012 – depunerea formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate în România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar;

25 august.2012 – depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna si plata TVA-ului datorat;

25 august.2012 – depunerea formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoane neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA pentru:

 • achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrata special ca platitoare de TVA cf. art. 153 pct.1 Cod fiscal);
 • achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se înregistreze special ca platitoare de TVA cf. art. 153 pct.1 Cod fiscal);
 • achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal;
 • achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit.a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art.150 alin. (5) Cod fiscal [ OMFP 3418/2009];
 • achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art.150 alin. (3) si (6) Cod fiscal.

daca achizitiile au loc in luna iulie 2012!
Nota: Persoanele înregistrate normal ca plătitoare de TVA cf. art. 153 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300!

25 august.2012 – depunerea formularului 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal”
Începând cu 1 ianuarie 2012, conform art. 11 alin. (1-1) şi (1-3), contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) nu beneficiaz de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada în care contribuabilii menţionaţi nu au cod valid de TVA, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă.
TVA colectată , aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada în care contribuabilii menţionaţi nu au cod valid de TVA, se declară în declaraţia 311, care se depune la organul fiscal, conform art. 156-3 alin. (10) până la data de 25 inclusivă a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligaţi la plata TVA (de exemplu: achiziţii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.).
Observaţie:
Conform pct. 80-1 alin. (2) din normele date în aplicarea art. 156-3 alin. (10), persoanele impozabile care se afăl în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1-1) i (1-3) din Codul fiscal, care efectueaz livrări de bunuri prin organele de executare silită , depun declaraţia 311, dar plata taxei se efectuează de organul de executare silită sau, dup caz, de cumpărător, conform prevederilor pct. 75 din norme.

25 august.2012 – depunerea formularului 390 VIES “Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare“, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit în luna iulie 2012;

25 august.2012 – depunerea formularului 394 “Declaratie informativa privind livrarile /prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a caror perioada fiscala la TVA este luna;

Sursa: www.finantepublice.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *