Web
Analytics

Oferta scribsoftware

Home/Despre noi/Oferta scribsoftware

Oferta scribsoftware

Oferta scribsoftware cuprinde un ansamblu de soluţii software, combinate cu o gamă diversificată de echipamente hardware impelementate şi întreţinute printr-o ofertă flexibilă şi variată de servicii dedicate.

Aceste soluții de business sunt dezvoltate, în cadrul companiei, în următoarele direcții:

Comercializare soluţii software pentru afaceri.

scribsoftware oferă clienților săi soluții de management al afacerilor, destinate creșterii competitivității companiei și a rezultatelor acesteia. Soluțiile software oferite includ aplicații de tip ERP (Enterprise Resource Planing), CRM (Customer Relationship Manager), SFA (Sales Force Automation), BI (Business Intelligence), WMS (Warehouse Management System), soluții software pentru retail (aplicații dezvoltate special pentru a fi rulate de pe sisteme POS cu touch screen, conectate la cititoare de coduri de bare), e-commerce (soluții de comerț online), soluţii software pentru HORECA (management restaurant şi hotel), managementul/monitorizarea flotei auto, etc.
Suplimentar soluțiilor software prezentate anterior, compania noastră comercializează și soluții de securitate, de backup, sisteme de operare, aplicații office, aplicații legislative, alte aplicații necesare activității de birou.

Detalii

Comercializare de echipamente IT.
Oferta de echipamente a companiei noastre este structurată în două direcţii:

  • echipamente și accesorii IT: sisteme de calcul (desktop, laptop, servere), PDA-uri, tablete, monitoare, subansamble de calculator, imprimante, periferice, accesorii, consumabile, rețelistică, etc;
  • echipamente profesionale, necesare colectării şi procesării automatizate a datelor. În această categorie se regăsesc echipamente precum: cititoare de coduri de bare, imprimante de coduri de bare, terminale mobile, monitoare touch screen, sisteme POS, imprimante de carduri, cititoare de carduri,  etc.
Detalii

Servicii

Serviciile oferite de către scribsoftware doresc să angajeze compania noastră într-un parteneriat de afaceri de succes şi pe termen lung cu clienţii noştri.
Paleta de servicii oferite vizează următoarele prestaţii:

  • consultanţă achiziţie ERP – acest pachet de servicii cuprinde un asamblu de proceduri menite a vă sprijini în determinarea  soluției optime gestionării afacerii d-voastră;
  • servicii implemetare software  – cuprind servicii de analiză a proceselor din cadrul firmei, a echipamentelor hardware, servicii de scolarizare, personalizarea soluţiei achiziţionate conform specificului activităţii desfăşurate;
  • servicii de suport software – ulterior procesului de implementare, ramânem în continuare alături de clienții noștri și ne putem extinde colaborarea prin intermediul pachetelor de suport pe care le oferim.
  • consultanţă achiziţie echipamente – pentru optimizarea necesarului de tehnică de calcul cât şi a costurilor cu achiziţia acesteia, compania noastră vă oferă servicii de consultanţă ce vizează scăderea costurilor cu echipamentele şi infrastructura IT, prin optimizarea puterii de calcul necesare, optimizarea numărului de staţii, a spaţiilor de stocare a datelor, etc.;
  • servicii de mentenanţă – aceste servicii constau în prestaţii de instalare, întreţinere, depanare şi suport a infrastructurii IT existentă în cadrul companiei;
  • operare de date – constau în servicii de culegere a informaţiilor din documente specifice activităţii d-voastră.
Detalii

Dezvoltare software la cerere
Dezvoltarea de soluții software la comandă, este oportunitatea prin care puteţi să dezvoltaţi soluţii  pliate pe specificul companiei d-voastre. scribsoftware vă oferă vasta sa experienţă în domeniul soluţiilor informatice de gestiune a afacerii,  în vederea dezvoltării de soluţii dedicate, indiferent de domeniul  de activitate: producţie, comerţ, servicii.
Detalii

Outsourcing
scribsoftwarevă oferă posibilitatea să externalizaţi dezvoltarea unui proiect sau parte a acestuia conferindu-vă o serie de avantaje legate de reducerea costurilor, accesul la specialişti şi nu în ultimul rând, o relaţie de parteneriat reciproc avantajoasă. Vă oferim servicii compelete ce cuprind managementul de proiect, dezvoltarea aplicaţiei, mentenanţa aplicaţiei (rezolvarea bug-urilor, dezvoltarea de actualizări periodice ale aplicaţiei) precum şi servicii de suport tehnic adresate clienţilor aplicaţiei d-voastre.

Detalii

Management de proiect
Pentru creşterea gradului de succes al proiectelor gestionate de către compania noastră vă oferim un management de proiect transparent pentru elaborarea, urmărirea, dezvoltarea, testarea, implementarea cerințelor d-voastră cu resursele alocate iniţial proiectului şi la termenul convenit.

Detalii

Activ