Web
Analytics

e-Factura

RO e-Factura

Noi va putem oferi solutia pentru o implemetare cat mai usoara a sistemelor e-Factura, e-Transport si SAF-T prin intermediul ERP-urilor pe care le distribuim.

Trebuie doar sa ne contactati si noi vom veni in sprijinul dumneavostra:

Ce este RO e-Factura ?

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura a fost introdus prin OUG120/2021 si reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice prevăzute la art. 4 alin. (1) din OUG120/2021, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.


Toate companiile care au relații cu entități de stat, respectiv toate cele care comercializează unul dintre cele 900 de produse cu risc fiscal ridicat prevazute in Ordinul ANAF12/2022 sunt obligate să emită facturile doar prin acest sistem raportat la ANAF.

 
Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.


Raportarea electronică a facturilor în sistemul ANAF, pe care statul îşi doreşte să o extindă în timp la toate firmele active, se poate realiza manual de către fiecare agent economic aflat sub incidenţa acestor legi cu ajutorul aplicatiei de facturare pusala dispozitia acestora de catre Ministerul Finantelor , fie cu ajutorul unui soft care are deja implementata e-Factura.

Actele normative care reglementeaza RO e-factura:

  • OUG 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura;
  • Ordin ANAF 1713/2021 Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura";
  • Ordin ANAF 1365/2021 Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
  • Ordin ANAF 1366/2021 Aprobarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi a regulilor operaţionale specifice aplicabile la nivel national;
  • Legea 139/2022 pentru aprobarea OUG 120/2021;
  • OUG 130/2021 Derogare art 10-12 din OUG 120/2021 produse cu risc fiscal ridicat;
  • OUG 131/2021 Regim facturi emise titularilor voucherelor de vacanță;
  • Ordin ANAF 12/2022 Privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B;
  • Directiva nr. 55/2014 Privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice.

Cine trebuie sa aplice e-Factura, pentru cine este obligatoriu sau optional si cine are obligatia sa se inregistreze in registru?

Tip relatie

Este obligatorie e-Factura ?

Este obligatorie inscrierea in registru ?

B2G

DA, incepand cu 1 Iulie 2022

NU

B2B - Produse cu risc fiscal ridicat

DA, incepand cu 1 Iulie 2022

NU

B2B - Orice altceva

NU

NU

B2B - Optional

Optional

DA

B2B - Vouchere de vacanta

DA, incepand cu 1 Aprilie 2022

NU

Informatii Utile

Cum se face transmiterea facturilor in e-Factura?

În vederea accesării sistemului de către operatorii economici naționali, aceștia trebuie să fie înscriși în spațiul virtual (SPV), insa nu și în Registrul RO e-factură. Inscrierea in Registru este deocamdata optionala (mai putin pentru B2B – optional). Transmiterea in e-factura poate fi efectuata si fara inregistrarea in Registru. Accesul la SPV se poate efectua doar in baza unei semnaturi digitale. Factura electronică trebuie să respecte toate elementele prevăzute de art. 4 alin. (1) din OUG 120/2021 și se transmite prin Sistemul RO e-factura.

 
După transmiterea facturii electronice, sistemul RO e-Factura verifică în mod automat fișierul. În măsura în care factura este corect întocmită, i se aplică sigiliul Ministerului de Finanțe. În caz contrar, dacă sunt identificate erori, factura electronică nu se consideră transmisă în sistem, respectiv nu este primită de către destinatar. Emitentul primește un fișier ce conține erorile identificate și care trebuie corectate, factura corectată urmând să fie retransmisă tot prin sistemul RO e-Factura. Data comunicării facturii către destinatar este data la care aceasta este disponibilă pentru a fi descărcată, destinatarul fiind notificat în acest sens.


Factura va fi pastrata 60 de zile, apoi arhivata si disponibilă la cerere.


În măsura în care destinatarul are obiecții, acesta înștiințează emitentul facturii electronice prin transmiterea unui mesaj în acest sens în sistemul RO e-factura, iar în cazul contractelor B2G comunicarea se face inclusiv prin intermediul sistemului național de raportare — Forexebug, prin transmiterea unui mesaj.


Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de sigiliul electronic al MF.


Facturile trebuie trimise obligatoriu în format electronic prin sistemul național RO e-Factura, în relația cu autorități contractate de stat, așa numita relație B2G, începând cu data de 1 iulie 2022, ca urmare a publicării Legii 139/2022 pentru aprobarea ordonanței de urgență 120/2021.


Așadar, pentru livrările și/sau prestările realizate de operatori economici către autorități publice, considerate contractanți într-o relație B2G, începând cu data 1 iulie 2022, va fi obligatorie emiterea unei facturi electronice și transmiterea acesteia prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în format .xml, cu respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare.

 
Incepand cu 1 iulie 2022, pe relatia B2B este obligatorie utilizarea e-Factura doar in situatia comercializarii anumitor categorii de produse cu risc fiscal ridicat: legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile; băuturi alcoolice; construcții noi; produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș), îmbrăcăminte și încălțăminte.

 
Cu toate acestea, se doreste generalizarea utilizarii e-Factura pentru operațiunile desfășurate de operatorii economici cu alți operatori economici (B2B – business-to-business). In acest sens, România a solicitat aprobarea Consiliului Uniunii Europene să aplice o măsură specială de derogare de la Directiva de TVA, astfel încât să devină obligatorie emiterea facturilor electronice și transmiterea lor prin sistemul național RO e-Factura pentru toate operatiunile efectuate pe relatia B2B.


În 30 de zile de la data adoptării Deciziei de autorizare a unei astfel de măsuri, prin Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se vor stabili categoriile de operatori economici care au obligația de a emite RO e-factura în relația cu alți operatori economici (relația B2B), precum și data de la care va interveni această obligație.

Cine are obligatia transmiterii facturii in e-factura (SPV)?

Pe relatia Business to Governement - B2G obligatia incarcarii facturii electronice in SPV ii revine operatorului economic aflat intr-o relatie cu o autoritate contractanta, respectiv entitate contractanta – 2B, care emite, in baza unui angajament legal o factura electronica catre aceasta.

Operatorii economici aflat intr-o relatie Business to Governement - B2G sunt obligati sa transmita e-factura in SPV pentru acele  contracte  pentru care se aplica prevederile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016, Legii nr. 100/2016, sau ale OUG nr. 114/2011. Exista si cateva exceptii:

- contractele confidentiale – SIE, SRI etc;

- contractele pentru care nu se aplica prevederile legislatiei mentionate anterior.

Lista cu entitatile client pentru care se aplica aceste prevederi se poate regasi in lista disponibila mai jos:

https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/wcm/connect/42c74184-c4b0-4beb-9076-7c3193eabdfb/Lista+EP_portal_12102022.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=42c74184-c4b0-4beb-9076-7c3193eabdfb

Pe relatia Business to Business - B2B – produse cu risc fiscal ridicat (conf.OUG.130/2021), incepand cu 1 iulie 2022, furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat stabiliti prin ordinal ANAF 12/2022, sunt obligaţi să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Produse

Coduri NC

Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile

-  0701-0714 inclusiv Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi;

- 0801-0814 inclusiv Fructe comestibile şi fructe cu coajă lemnoasă; coajă de citrice sau de pepeni’

Băuturi alcoolice

-  2203-2208 inclusiv Băuturi, băuturi spirtoase

Construcții noi

Construcţiile noi sunt cele menţionate la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare.

Produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş)

- 2505 - Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorat

- 2517 - Prundiş, pietriş, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor pentru caile ferate sau alt balast, pietriş şi silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, metalurgică, de deşeuri industriale similare, care conţine chiar materiale cuprinse in prima parte a pozitiei;  macadam gudronat pentru şosele; granule, spărturi şi praf din pietre de la poziţiile 2515 sau 2516

Imbracaminte si incaltaminte

- 6401 -6405; 6101 – 6117; 6201 – 6212; 6214 -6217

Lista completa a produselor cu risc fiscal ridicat o puteti regasi:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_12_2022.pdf

Pe relatia B2C Facturi achitate cu vouchere de vacanta (OUG 131/2021). Incepand cu 1 aprilie 2022, pentru facturile emise legate de vouchere de vacanta, emitentii facturilor sunt obligati sa le transmita si in RO e-Factura. Cu alte cuvinte o pensiune care va accepta vouchere de vacanta si va emite facturi in legatura cu acestea, va trebui sa le transmita si in sistemul e-Factura.

Pe relatia B2B optional:

Se poate opta pentru transmiterea facturilor prin SPV;

Ambii parteneri trebuie sa fi optat sa se inregistreze in Registrul e-Factura;

Chiar daca s-a optat sa se inregistreze in Registru, furnizorul poate alege sa nu transmita anumite facturi in e-Factura, chiar daca beneficiarul e inregistrat in e-Factura

Sanctiuni

Nu sunt sancțiuni explicite în legislatie. Totusi, există posibilitatea ca, în anumite situații, să se nege dreptul contribuabilului la deducerea TVA în lipsa facturii “originale” (pornind de la prevederea ca exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de sigiliul electronic al MF) .

Pe relația B2G există riscul nerecuperării banilor în lipsa urcării e-facturii in SPV.

Termenul in care trebuiesc incarcate in SPV facturile

Nu există termen menționat in legislatie. Totusi, macar pe relatia B2G, interesul emitentului este să urce factura, considerată original, cat mai repede pentru a-si primi banii.

CONTACT

x Close

Like Us On Facebook

×