Web
Analytics

Implementare

Home/Implementare

Implementare

Implementarea este procesul prin care vă ajutăm să integraţi cât mai uşor în activitatea curentă a companiei, soluţia software achiziţionată, în concordanţă cu specificaţiile iniţiale şi în timpul cel mai scurt, pentru a beneficia la maximum de avantajele oferite de facilităţile aduse de noua aplicaţie informatică.

Este un proces complex ce solicită o atenţie sporită la detalii, pentru înţelegerea corectă a activităţilor, proceselor din cadrul companiei şi eliminarea riscurilor aferente implementării. Implementarea este extrem de importantă,  deoarece în această etapă se stabilesc principiile după care o să funcţioneze aplicaţia, se realizează şcolarizarea utilizatorii aplicaţiei, se configurează rapoartele contribuind decisiv la succesul procesului de achiziţie şi amortizarea cât mai rapidă a investiţiei realizate.

Etapele în realizarea unui proiect de implementare sunt următoarele:

 • analiza proceselor de business din cadrul companiei;
 • analiza echipamentelor hardware şi a infrastructurii IT;
 • instalarea serverului de baze de date;
 • instalarea serverului aplicaţiei;
 • instalarea clienţilor/staţiilor la serverul de baze de date şi aplicaţie;
 • preluarea soldurilor din veche aplicaţie în noua aplicaţie;
 • configurarea/particularizarea aplicaţiei conform specificaţiilor stabilite în faza de analiză;
 • crearea grupurilor de utilizatori, a utilizatorilor şi a drepturilor acestora în aplicaţie în funcţie de operaţiile pe care urmează să le realizeze;
 • configurarea raportelor conform specificaţiilor, şcolarizarea utilizatorilor în utilizarea/confihurarea acestora;
 • şcolarizarea utilizatorilor în funcţie de competenţele fiecăruia în cadrul companiei;
 • configurări specifice ce ţin de planul de conturi, de organizarea stocurilor şi operaţiilor de trezorerie, de configurare a terţilor, a decontărilor cu angajaţii, de urmărire a comezilor de la clienţi, alte situaţii specifice activităţii desfăşurate de către beneficiar;
 • realizare de verificări, împreună cu beneficiarul pentru atestarea finalizării implemetării;
 • eventuale corecţii ale erorilor constatate după care încheierea procesului de implementare;

Pe întreaga perioadă de implementarea veţi beneficia de sprijinul personalului scribSoftware, astfel încât schimbarea aplicaţie să se realizeze cu un efort minim din parte Dvs.

În cazul în care se realizează implementarea unui sistem software pentru administrarea resurselor unei companii este recomandat să se stabilească un calendar de implementare, care să cuprindă etapele, termenele de implementare a echipamentelor hardware precum şi termenele, etapele stabilite în implementarea sistemului software. Acest proces trebuie să se desfăşoare într-o strânsă colaborare cu utilizatorii ce urmează să folosescă aplicaţia (să conştientizeze importanţa lor în cadrul procesului de implementare) sub sticta observaţie a managementului companiei în colaborarea cu furnizorul. Reuşita unui plan de implementare depinde atât de seriozitatea, perseverenţa de care dă dovadă beneficiarul cât şi de profesionalismul, calitatea soluţiei, seriozitatea furnizorului.