Web
Analytics

Consultanță software, asistență implementare software, asistență IT

Home/Servicii/Consultanță software, asistență implementare software, asistență IT

1

Consultanță software, asistență implementare software, asistență IT

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

Aceste pachete de servicii conţin o mare diversitate de prestaţii executate de către compania noastră, cum ar fi: servicii de consultanţă în implementarea soluţiilor  software pentru gestionarea afacerii, achiziţionate ca urmare a încheierii unui contarct de vânzare-cumpărare cu societatea noastră, servicii de import de date din vechea aplicaţie în noua aplicaţie, servicii de suport post-implementare.
O etapă premergătoare implemetării unei soluţii software este analiza proceselor de business, pentru determinarea nevoilor şi cerinţelor specifice pe care noua aplicaţie trebuie să le acopere în cadrul firmei d-voastre. Deoarece utilitatea unui sistem informatic este dat de eficientizarea activităţii pe care acesta o aduce, este necesară analizarea acestor procese şi determinarea dacă noua aplicaţie reuşeşte să aducă plusul de valoare aşteptat prin reducerea costurilor operaţionale, reducerea erorilor de operare, creşterea productivităţii şi eficienţei angajaţilor, o bază de date unică, o sursă unică de informare, un sistem eficient de raportare necesar managementului în procesul decizional. Soluţiile software oferite de către compania noastră au fost dezvoltate să acopere cât mai multe dintre aceste particularităţi, gradul de satisfacere al acestora fiind diferit, în funcţie de domeniul de activitate al firmei d-voastră.

Serviciile  de consultanţa software furnizate de către compania noastră sunt:

Implementare software – este procesul prin care vă ajutăm să integraţi cât mai uşor în activitatea curentă a companiei soluţia software achiziţionată, în concordanţă cu specificaţiile iniţiale şi în timpul cel mai scurt, pentru a beneficia la maximum de avantajele oferite de facilităţile aduse de noua aplicaţie informatică. Este un proces complex ce solicită o atenţie sporită la detalii, pentru înţelegerea corectă a activităţilor, proceselor din cadrul companiei şi eliminarea riscurilor aferente implementării. Implementarea este extrem de importantă,  deoarece în această etapă se stabilesc principiile după care va funcţiona aplicaţia, se realizează şcolarizarea utilizatorilor aplicaţiei, se configurează rapoartele, contribuind decisiv la succesul procesului de achiziţie şi amortizarea cât mai rapidă a investiţiei realizate.

 

Trainingul –  este o etapă în cadrul procesului de implementare care constă în ședințe de instruire a personalului d-voastră, pentru învățarea utilizării și mențenanței aplicației achiziționate. Aceste ședințe de traning au loc, de regulă, în perioada de implementare, înainte de punerea în funcțiune a aplicației dar și ori de câte ori se consideră necesar (ex. instruirea unui angajat nou).

 

Importul de date – această operaţiune poate fi realizată manual de către angajaţii d-voastră, prin introducerea datelor în noua aplicaţie sau  poate fi realizată de către noi, prin preluarea automată a datelor în format electronic din vechea aplicație.
Acest serviciu constă în preluarea soldurilor existente în contabilitate/gestiune, la un moment dat. Importul de date se realizează contra cost pentru aplicaţiile care nu au procedură de preluare sau aceasta este politica producătorului aplicaţiei, dar poate fi realizată gratuit  în cazul în care este cuprinsă în costul licențelor achiziţionate.

 

Suport post-implementare – conform standardelor europene în ceea ce priveşte achiziţia, implementarea şi exploatarea unei soluţii software de administrare a afacerii, se recomandă încheierea unui contract de asistenţă post-implementare, cel puţin pentru o perioadă de un an de zile de la data punerii în funcţiune a aplicaţiei.
Aceste servicii se prestează de către reprezentanţii companiei noastre fie în baza unui contract de prestări servicii (servicii ce se prezintă sub forma unui abonament lunar care are inclus un număr de ore convenite de comun acord cu  clientul), fie pe bază de deviz întocmit la fiecare solicitare de remediere a unui incident.

 

Pentru o funcţionare optimă a întregii infrastructuri IT din cadrul companiei d-voastră, pe lângă serviciile de consultanță software, noi vă oferim și servicii legate de mentenanţa echipamentelor şi sistemelor de calcul (Consultanţă hardware). Utilizarea aceluiaşi furnizor atât pentru consultanţa software cât şi hardware, prezintă o serie de avantaje:
-o cunoaştere temeinică a specificului companiei d-voastră, deci implicit o remediere mult mai rapidă a oricărui incident;
-o confidenţialitate crescută a datelor;
-optimizarea costurilor prin achiziţionarea echipamentelor hardware în concordanţă cu cerinţele soluţiilor software;
-o strategie globală de backup (vizează baza de date a aplicaţiilor cât şi celelate date sensibile din cadrul companiei);
-stabilirea unui parteneriat de durată, cu avantaje reciproce.