Web
Analytics

Suport post-implementare

Home/Suport post-implementare

Suport post-implementare

Aceste servicii se prestează de către reprezentanţii companiei noastre în baza unui contract de prestării servicii (servicii de tip abonament), care are incluse un număr de ore (convenite de comun acord cu d-voastră) sau pe bază de deviz şi factură, întocmit la fiecare incident care se remediează de către noi.

Timpii consumaţi pentru remedierea defectelor apărute şi timpii aferenţi deplasărilor la sediul d-voastră se contorizează şi la sfârşitul lunii se determină consumul total de ore pentru luna curentă. În cazul în care există depăşiri ale orelor din contract, acestea se facturează suplimentar în următoarea factură care se întocmeşte. Pentru evidenţa orelor consumate se utilizează un document „Fişa de activitate” care este întocmită de reprzentanţii companiei noastre şi este ştampilată şi semnată de către persoana desemnată să reprezinte compania d-voastră.

Prestaţii care se execută de către compania noastră, sunt:

 • analiza şi configurarea aplicaţiei conform noilor modificări apărute în fluxul de documente şi activitatea societăţii;
 • configurarea de rapoarte noi conform cerinţelor Dvs.;
 • şcolarizare personalului nou angajat în cadrul firmei;
 • remedierea erorilor de operare apărute în cadrul procesului de culegere date şi stabilirea unor reguli pentru evitarea pe viitor a unor situaţii similare (în măsura în care acest fapt este posibil);
 • stabilirea unei proceduri prin care se reglementează modul de realizare a salvărilor de siguranţă;
 • restaurarea bazei de date;
 • instalarea aplicaţiei în cazul în care se reinstalează sistemul de operare sau din cauza unui defect hardware;
 • instalarea versiunilor noi ale aplicaţiei;
 • orice situaţie care necesită suportul companiei noastre şi vizează aplicaţia achiziţionată de la noi.

Avantajele unui contract de mentenanţă post-implementare:

 • beneficiaţi de asistenţă telefonică şi remote desktop;
 • garanţia remedierii defectelor în timpii stabiliţi în contract;
 • beneficiaţi de regim preferenţial în remedierea defectelor;
 • garanţia funcţionări în parametri optimi a aplicaţiei şi fară întreruperi ale activităţii;
 • beneficiaţi de ultimele update-uri ale aplicaţiei;
 • predictibilitatea costurilor cu mentenaţa aplicaţiei.

Pentru o funcţionare optimă a întregi infrastructurii IT (a soluţiilor software cât şi a echipamentelor) din cadrul companiei d-voastră, vă recomandă să vizitaţi şi pagina ce conţine serviciile prestate de compania noastră, legate de mentenanţa echipamentelor şi sistemelor de calcul din cadrul companiei d-voastră. Utilizarea aceluiaşi furnizor atât pentru consultanţa software cât şi hardware, prezintă o serie de avantaje:

 • o cunoaştere temeinică a specificului companiei d-voastră;
 • o confidenţialitate crescută a datelor;
 • optimizarea costurilor prin achiziţionarea echipamentelor hardware în concordanţă cu cerinţele soluţiilor software;
 • o strategie globală de backup (e vizează baza de date a aplicaţiilor cât şi celelate date sensibile din cadrul companiei);
 • stabilirea unui parteneriat de durată, cu avantaje reciproce.