Web
Analytics

Training

Home/Training

Training

Trainingul este o etapă în cadrul procesului de implementare şi constă în sedințe de instruire a personalului d-voastră, pentru învățarea utilizării și mențenanței aplicației achiziționate. Aceste sedințe de traning au loc atât în perioada de implementare, înainte de punere în funcțiune a aplicației sau ori de câte ori se consideră necesar (ex. se angajează un salariat nou la departamentul financiar-contabil). Aceste sedințe de traning sunt foarte importante în cadrul întregului proces de implementare, deoarece o bună cunoaștere a aplicației de către utilizatorii acesteia va conduce ulterioar la un număr redus de erori de operare, completarea tuturor informatiior necesare deciziilor manageriale, o extragere facila a datelor din rapoarte, etc. Un factor important de success în reușita unei implemenări este nivelul de pregătire a utilizatorilor ce urmează să folosească sistemul, gradul de acceptare al acestuia de către utilizatori, precum și capacitatea societății/implementatorului de a prezenta avatajele sistemului și să mobilizeze angajații în procesul de implementare.
Şcolarizarea se realizează în conformitate cu drepturile şî atribuţiile pe care fiecare utilizator le îndeplineşte în cadrul firmei. Persoana/ele desemnate de către d-voastra vor beneficia de traning suplimentar legat de cea ce înseamnă administrarea bazei de date, a drepturior utilizatorilor în aplicaţie, configurarea de rapoarte (liste) noi în aplicaţie.