Web
Analytics

Expert

Expert

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

Este un modul WinMENTOR ENTERPRISE care permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile. Încadrarea detaliată aplicată valorilor vehiculate de firmă furnizează o imagine amănunţită a centrelor analizate, fie ele de tip “flux financiar”, de tip “urmărire contracte” sau de oricare alt tip imaginat. Prezentările grafice disponibile în secţiunea “LISTE”, evidenţiază comparativ sumele încasate şi sumele cheltuite pentru un anumit scop. Rezultatele prezentate sub formă vizuală conduc la creşterea calităţii decizionale, pornind de la imagini sintetice la nivel de centru şi terminând cu imagini analitice pentru elementele componente ale centrelor.

Pornind de la identificarea elementelor componente ale unui centru de analiză, traseul de introducere a datelor şi de exploatare a rezultatelor trece prin următoarele “capete de pod”:

  • bugetarea cheltuielilor şi a încasărilor lunare pe termen lung (plan trimestrial, semestrial, anual, sau de ce nu, cincinal!);
  • urmărirea încadrării în bugete;
  • analiza motivelor care duc la neîncadrarea în bugete.

Dacă dorim să planificăm cheltuielile şi veniturile, mai întâi trebuie să identificăm, la modul general, care sunt elementele care centralizează cheltuielile şi veniturile din firmă, sub aspect practic.

Versiuni ale modulului EXPERT:

Expert STANDARD:

  • descriptori de analiză;
  • expertizări documente;
  • centre de cost.

Expert EXTINS – tot ce cuprinde varianta Standard, la care se adaugă:  cash flow.
Înapoi ...