Web
Analytics

Furnizori și clienți

Furnizori și clienți

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

WinMENTOR ENTERPRISE dă posibilitatea împărțirii în clase de încadrare, în funcție de necesitățile curente de operare, pentru identificarea rapidă a partenerilor.
Pachetul de programe păstrează în nomenclatorul de parteneri o singură înregistrare, indiferent de moneda tranzacției sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizări, furnizori plătiți în avans, furnizori – facturi nesosite, clienți, încasări în avans de la clienți, clienți – facturi de întocmit); în funcție de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

  • toate tranzacțiile legate de parteneri (documente, plăți, încasări, compensări) se pot înregistra pe sedii (puncte de lucru);
  • pe baza creditelor acordate clienților,WinMENTOR ENTERPRISE semnalează situațiile în care pe un document de ieșire este depășit plafonul de creditare acordat unui client;
  • programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în funcție de distanța până la client, termen de plată, volumul tranzacțiilor înregistrate în decursul timpului cu un client sau orice alte discounturi asociate partenerului respectiv;
  • pot fi consultate în orice moment fișele lunare sau anuale ale clienților și furnizorilor (în lei sau valută), balanțe de furnizori sau clienți, situația furnizorilor neachitați sau a clienților datornici;
  • WinMENTOR ENTERPRISE permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectuează tranzacții în valută), precum și efectuarea operațiunilor de compensare cu terții, pe bază de proces verbal de compensare;
  • stingerea obligațiilor de plată sau încasare  se poate face și într-o altă monedă decât cea care a generat obligația.
Înapoi ...