Web
Analytics

Liste și rapoarte

Liste și rapoarte

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

Ordonarea după valorile crescătoare / descrescătoare din oricare coloană, gruparea liniilor după valori comune din coloane, condiții de filtrare a liniilor din listă, centralizarea automată și alte operații asemănătoare pot fi configurate de utilizator în funcție de necesitățile apărute în exploatarea pachetului de programe. Modulul de listare – raportare permite formatarea rapidă a mai multor coloane simultan.
Listele pot fi centralizate după anumite coloane (câmpuri) obținându-se astfel liste sintetice care se generează mai rapid. Lista se poate expanda, în întregime sau pe anumite grupuri, pentru a vedea esența acesteia (liniile obișnuite).
În situația în care aceeași listă necesită grupări, filtrări și configurări diferite pentru a răspunde unor cerințe diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel încât denumirea specificată apare în meniul modulului de liste la același nivel cu lista originală livrată odată cu WinMENTOR ENTERPRISE.
Rapoartele au trei moduri de salvare: salvare locală, salvare comună și salvare în depozit de liste. La apelarea unei liste din meniu, dacă există salvări atunci e permisă alegerea modului de listare: lista nouă generată pe loc, încărcare de listă din salvare locală sau încărcare comună tuturor userilor.
Listele sunt create inițial cu un număr limitat de coloane (câmpuri). În funcție de specificul de activitate sunt necesare de multe ori și alte coloane existente în baza de date. Aceste coloane se pot adăuga de către utilizator prin alegere dintr-o listă de coloane posibile, care se numesc coloane suplimentare.
Utilizatorul poate programa generarea și/sau tipărirea mai multor liste (job liste) la o dată și o oră specificată și cu o periodicitate dată.

Câteva dintre tipurile de liste ce pot fi obținute:

  • liste contabile: balanța de verificare în lei sau valută, pe toată firma sau pe subunități, balanța cumulată pe grup de firme, registrul jurnal de înregistrări contabile, fișe analitice de cont, fișe sah de cont, cartea mare, realizări pe gestiuni/activități în lei sau valută, deconturi de asociere în participațiune, situații financiare, s.a;
  • liste de TVA: jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registrul de încasări din magazin;
  • liste pentru casă și bancă: registre de casă și bancă (lei sau valută), liste de plăți și încasări în curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
  • stocuri: liste de intrări de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al prețului de import) sau din producție proprie, liste de consumuri, liste de vânzări, fișe de magazie, balanța stocurilor, raport de gestiune s.a;
  • liste de furnizori/clienți/avansuri de trezorerie: fișa de furnizor/client, balanța de furnizori/clienți, fișa de avans spre decontare, balanța avansurilor spre decontare, listă furnizori neachitați, clienți datornici, liste ale încasărilor de la clienți, liste ale plăților la furnizori.
Înapoi ...