Web
Analytics

Stocuri

 • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

WinMENTOR ENTERPRISE rezolvă integral problema stocurilor, în strânsă legatură cu aspectul contabil. Iată câteva caracteristici:

 • descrierea flexibilă a articolelor prin posibilitatea folosirii atributelor la nivelul cărora se pot detalia toate caracteristicile de descriere; se poate opta în orice moment pentru trecerea de la lucrul fără atribute la lucrul cu atribute, iar lista de atribute ce descriu articolul poate fi schimbată oricând;
 • evidența separată pe subunități, multi-gestiune cantitativ-valorică sau global-valorică;
 • descărcarea automată din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, PMP, identificare specifică;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrări cu prețuri diferite la același articol nu se creează poziții noi în nomenclator);
 • posibilitatea înregistrării automate de taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
 • identificarea rapidă a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare și a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unități de măsură multiple, cu transformarea automată a cantității și a prețului pe baza parităților specificate și cu posibilitatea gestionării stocurilor pe unități de măsură de ambalare / stocare;
 • evidența pe serii, termene de garanție și date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferențe de preț în cazul evidenței global-valorice;
 • descrierea de prețuri multiple și folosirea acestora în funcție de criterii comerciale;
 • posibilitatea descrierii anumitor caracteristici pe intervale lunare de valabilitate;
 • definirea de articole echivalente și posibilitatea folosirii acestora pe documente;
 • posibilitatea actualizării automate a nomenclatoarelor de articole, pentru domeniul farmaceutic, conform listelor impuse de Ministerul Sănătății.

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor și a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemănător cu cel al formularelor tipizate. Posibilități:

 • intrări de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expediție, bonuri de achiziție, cu evidențierea diferețelor constatate la recepție și tipărirea de note de recepție corespunzătoare;
 • intrări din import (DVI) și calculul automat al prețului de import, cu toate componentele acestuia (taxe și comisioane vamale, accize etc.);
 • intrări din producția proprie;
 • iesiri spre consum, cu preluarea automată a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în producție și tipărirea de bonuri de consum;
 • vânzări de mărfuri sau produse din stoc sau vânzări de servicii evidențiate pe agenți de vânzări, cu tipărirea facturilor sau avizelor de expediție;
 • vânzări la export, cu tipărirea de invoice;
 • transfer de articole din stoc între gestiuni, modificări de stoc (modificarea prețului de înregistrare, măriri sau diminuări de stoc, modificarea caracteristicilor de stocare), cu tipărirea de note de transfer sau avize de expediție;
 • evidența facturilor nesosite/de întocmit, aferente intrărilor/ieșirilor pe avize.

WinMENTOR ENTERPRISE inregistrează orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe prețuri a discounturilor de la furnizori și generarea automată de discounturi pentru vânzări, în funcție de valoarea facturii, volumul tranzacțiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturată către un client sau termenul de plată al facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmări termenele de plată și majorările de intarziere la plată.
Înapoi ...