Web
Analytics

Trezoreria

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.
  • WinMENTOR ENTERPRISE permite legarea plăților și încasărilor de documentele primare care au generat obligația de plată sau încasare. Plățile și încasările în valută sunt însoțite de înregistrarea automaăa a diferențelor de curs valutar.
  • evidentiază operațiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.).
  • gestionează complet avansurile de trezorerie prin plăți, restituiri și justificarea sumelor cheltuite.
  • oferă posibilitatea regularizării soldurilor în valută (Casa/Banca, Parteneri, Personal).
  • tipărește registrul de casă și de bancă în lei sau valută. Sumele în curs de decontare pot fi tipărite separat pentru încasări sau plăți în curs, cu evidențierea datei reale sau probabile de decontare.
Înapoi ...