Web
Analytics

servicii ENTERPRISE

Home/WinMENTOR ENTERPRISE/servicii ENTERPRISE

servicii ENTERPRISE

WinMENTOR ENTERPRISE Pre-analiza

Primul pas în implementarea unei soluții ERP îl reprezintă înțelegerea obiectivelor unei companii în conducerea afacerilor și concentrarea eforturilor către îmbunătățirea proceselor și procedurilor de business ce vor fi integrate informatic.

Este esențial ca atât implementatorul cât și utilizatorul să înțeleagă pe deplin ce anume se încearcă să se realizeze prin acest proiect și cu ce costuri: timp, bani și resurse umane. De asemenea, e necesar să se ia în considerare randamentul investiției, detaliile proiectului și planul de comunicare pentru toți utilizatorii implicați: managementul de vârf, managementul operațional, toți membrii personalului de la toate nivelurile organizației, etc.

Un alt aspect foarte important este proiectarea corectă și completă a sistemului informatic pentru o anume organizație; definirea corectă a particularităților reprezintă o condiție a succesului proiectului.

Implementarea unui proiect de sistem informatic care are în centru o aplicație de tip ERP presupune și un proces consistent de pregătire a personalului, pe baza unei versiuni de test a aplicației, cu date reale ale companiei. Mediul de testare ales va simula modul în care managementul va controla afacerea cu ajutorul aplicației ERP. Această etapă le permite viitorilor utilizatori să-și facă o idee exactă despre cum va arăta și se va folosi programul și să se familiarizeze cu interfața de lucru.

Etapele pre-implementarii unei soluții ERP:

 • studierea funcționării afacerii;
 • identificarea și descrierea obiectivelor implementării și a asteptărilor viitorului utilizator;
 • analiza cererilor specifice ale utilizatorului;
 • GAP Analysis – evaluarea diferențelor dintre performanța reală și performanța potențială a soluției informatice;
 • ajustarea soluției informatice până la finalizarea variantei optime.

WinMENTOR ENTERPRISE – Analiza și adaptările

în faza de analiză a procesului implementării unei soluţii ERP este vitală pentru succesul proiectului. Ea necesită timp şi o cunoaştere amănunţită a tuturor operaţiunilor companiei.
Analiza proceselor şi procedurilor ce concură la funcţionarea normală a unei firme furnizează concluzii vitale referitoare la măsura în care un sistem informatic poate asigura concordanta dintre obiectivele de afaceri stabilite de conducere şi capabilitatea sistemului ERP de a asigura buna derulare a procedurilor, în ideea realizării celor doi P – profitabilitatea şi productivitatea.
Pentru a putea face faţă unei analize complete premergătoare implementării unei aplicaţii de tip ERP, este necesar să se înceapă cu o soluţie software ERP standard, cât mai potrivită obiectivelor companiei. Această soluţie va fi mai apoi modelată pentru a genera un instrument de lucru perfect adaptat.
Configuraţia hardware reprezintă un alt element cheie în analiza implementării soluţiilor informatice de tip ERP, prin rolul esenţial pe care reţelele, serverele şi sistemele de mid-range îl au în susţinerea structurii informatice a companiei.
Managementul informaţiei are un rol de prim rang în analiză, întrucât include prelevarea de template-uri ale procedurilor, testarea şi extragerea de informaţii de baze de date, formulare şi documente utilizate pentru a explica procedurile de gestionare a datelor şi observare a mediului de lucru.
În timpul unei analize premergătoare implementării unei aplicaţii tip ERP, informaţiile manageriale sunt necesare pentru evaluarea şi procedurile de abordare a strategiilor de planificare a sistemului ERP. Sunt cuprinse aici ca surse de informare: bugetele anuale pentru hardware, software şi personal, analiza costurilor, amortizarea si raporturile mijloacelor fixe.
Pentru ca analiza să fie completă, este nevoie de contribuţia utilizatorului final. Ea garantează evaluarea eficienţei sistemului în ceea ce priveşte realizarea sarcinilor într-o perioadă rezonabilă de timp, în măsura în care participarea utilizatorului final este sistematică şi consistentă, contribuind din plin la realizarea proiectului soluţiei finale.
Informaţiile despre structurile organizaţionale existente şi cele propuse, trebuie discutate în timpul procesului de achiziţie a soluţiei ERP, întrucât reprezintâ un factor decisiv în alegerea pachetului potrivit.
Paşii de urmat în documentarea structurii operaţionale şi financiare:

 • Colaborarea cu managementul companiei pentru a înţelege structurile existente şi ce trebuie făcut pentru a obţine structurile necesare;
 • Stabilirea unui grafic al structurii organizaţionale actuale;
 • Conturarea unei imagini de ansamblu a companiei;
 • Definirea şi trasarea unui grafic al mediului financiar de operare;
 • Definirea mediului de management si raportarea financiară.

Implementarea soluţiei ERP presupune o analiză comparativă amănunţită a tuturor modulelor disponibile prin raportarea lor la nevoile specifice ale companiei. În funcţie de acestea, se va trece la etapa următoare, ce presupune ajustări ale programului, prin configurarea sa sau prin dezvoltarea de noi funcţii, adaptate companiei.

WinMENTOR ENTERPRISE implementarea

Constă în procesul de implementarea WinMENTOR ENTERPRISE, în compania d-voastră, pe o durată totală de 90 de zile de la instalare.

Acest plan prezintă paşii de implementare WinMENTOR ENTERPRISE, pe o durată totală de 90 de zile de la instalare.
Prevederile art. 12 referitoare la desemnarea responsabilului de implementare din partea Beneficiarului se aplică şi sunt complementare prevederilor acestei anexe.
Procesul de implementare cuprinde urmatorii paşi:

 • Administrare WinMENTOR ENTERPRISE (WME);
 • Constante WME;
 • Contabilitate generala;
 • Furnizori si clienti (parteneri);
 • Stocuri;
 • Trezorerie;
 • Liste şi Rapoarte;
 • Verificari pentru atestarea finalizarii implementarii.

WinMENTOR ENTERPRISE Suport Extins

Programul de Suport Extins pentru pachetul de programe WinMENTOR ENTERPRISE cuprinde mentenanta si suportul tehnic.

A.1. MENTENANTA

a. Versiuni noi ale programelor

Clientii WME care au optat pentru un contract de Suport Extins, beneficiaza de toate patch-urile, versiunile de update, upgrade, imbunatatirile, versiunile revizuite, cu upgrade-uri legate de actualizari legislative si/sau cu functionalitati adaugate, ulterioare actualei versiuni a pachetului de programe WinMENTOR ENTERPRISE si aparute pe durata validitatii prestarii serviciilor de Suport Extins, in mod gratuit.
Versiunile noi pot fi descarcate de pe site-urile de lucru: www.wme.ro, ftp.winmentor.ro sau ftp2.winmentor.ro, sau oricare alt site de lucru al producatorului.

b. Corectare “Bug”-uri

In cazul unor erori manifestate de programe, verificabile si reproductibile, clientii beneficiaza de suport pentru semnalarea si corectarea bug-urilor.
Dupa ce bug-urile au fost corectate, solutia poate fi una temporara (ex.: executabil intermediar), sau sub forma de versiune noua a programelor, cu includerea eventuala unor instructiuni de configurare si utilizare pentru implementarea modalitatii de corectare a bug-ului.

A.2. SUPORTUL TEHNIC
Imediat dupa incheierea perioadei destinate implementarii programelor, clientii beneficiaza de suport tehnic prin email si telefon (prin solutii on-demand remote support).

  Activ