Web
Analytics

WinMENTOR ENTERPRISE – Analiza și adaptările

Home/WinMENTOR ENTERPRISE/servicii ENTERPRISE/WinMENTOR ENTERPRISE – Analiza și adaptările

WinMENTOR ENTERPRISE – Analiza și adaptările

  • Descoperiți paleta de soluții oferite pentru mediul de afaceri.

Faza de analiză a procesului implementării unei soluţii ERP este vitală pentru succesul proiectului. Ea necesită timp şi o cunoaştere amănunţită a tuturor operaţiunilor companiei.
Analiza proceselor şi procedurilor ce concură la funcţionarea normală a unei firme furnizează concluzii vitale referitoare la măsura în care un sistem informatic poate asigura concordanta dintre obiectivele de afaceri stabilite de conducere şi capabilitatea sistemului ERP de a asigura buna derulare a procedurilor, în ideea realizării celor doi P – profitabilitatea şi productivitatea.
Pentru a putea face faţă unei analize complete premergătoare implementării unei aplicaţii de tip ERP, este necesar să se înceapă cu o soluţie software ERP standard, cât mai potrivită obiectivelor companiei. Această soluţie va fi mai apoi modelată pentru a genera un instrument de lucru perfect adaptat.
Configuraţia hardware reprezintă un alt element cheie în analiza implementării soluţiilor informatice de tip ERP, prin rolul esenţial pe care reţelele, serverele şi sistemele de mid-range îl au în susţinerea structurii informatice a companiei.
Managementul informaţiei are un rol de prim rang în analiză, întrucât include prelevarea de template-uri ale procedurilor, testarea şi extragerea de informaţii de baze de date, formulare şi documente utilizate pentru a explica procedurile de gestionare a datelor şi observare a mediului de lucru.
În timpul unei analize premergătoare implementării unei aplicaţii tip ERP, informaţiile manageriale sunt necesare pentru evaluarea şi procedurile de abordare a strategiilor de planificare a sistemului ERP. Sunt cuprinse aici ca surse de informare: bugetele anuale pentru hardware, software şi personal, analiza costurilor, amortizarea si raporturile mijloacelor fixe.
Pentru ca analiza să fie completă, este nevoie de contribuţia utilizatorului final. Ea garantează evaluarea eficienţei sistemului în ceea ce priveşte realizarea sarcinilor într-o perioadă rezonabilă de timp, în măsura în care participarea utilizatorului final este sistematică şi consistentă, contribuind din plin la realizarea proiectului soluţiei finale.
Informaţiile despre structurile organizaţionale existente şi cele propuse, trebuie discutate în timpul procesului de achiziţie a soluţiei ERP, întrucât reprezintâ un factor decisiv în alegerea pachetului potrivit.
Paşii de urmat în documentarea structurii operaţionale şi financiare:

  • Colaborarea cu managementul companiei pentru a înţelege structurile existente şi ce trebuie făcut pentru a obţine structurile necesare;
  • Stabilirea unui grafic al structurii organizaţionale actuale;
  • Conturarea unei imagini de ansamblu a companiei;
  • Definirea şi trasarea unui grafic al mediului financiar de operare;
  • Definirea mediului de management si raportarea financiară.

Implementarea soluţiei ERP presupune o analiză comparativă amănunţită a tuturor modulelor disponibile prin raportarea lor la nevoile specifice ale companiei. În funcţie de acestea, se va trece la etapa următoare, ce presupune ajustări ale programului, prin configurarea sa sau prin dezvoltarea de noi funcţii, adaptate companiei.

Înapoi...