Web
Analytics

WinMENTOR Alte MODULE

WinMENTOR Alte MODULE

BUGETE permite unei unităţi bugetare dar și oricărei societăţi comerciale să-şi umărească activitatea în baza unui plan de venituri şi cheltuieli.

WEB permite realizarea unei pagini web în care clienţii sociatăţii pot introduce comenzi prin intermediul unui browser sau consultarea stocului de produse existente în societatea dumneavoastră, pe baza unui utilizator şi a unei parole atribuite de către aplicaţie şi transmisă de către d-voastră clientului.

 CUPLAJE permite listarea unei balanțe cumulate pentru un grup de mai multe firme înregistrate în nomenclatorul WinMENTOR. Cuplarea balanțelor este necesară dacă o firmă este împărțită în mai multe subunități aflate în localități diferite și care au personalitate juridică distinctă. În această situație fiecare subunitate trebuie să aibă o balanță proprie, iar întocmirea bilanțurilor semestriale sau anuale necesită întocmirea unei balanțe consolidate.