Web
Analytics

Avantaje

 • este un sistem integrat de gestiune-contabilitate care permite generarea în timp real a situaţiilor financiar-contabile şi a informaţiilor necesare managementului în procesul decizional;
 • aplicaţia este adaptabilă specificului activitaţii desfăşurate de către dumneavostră. În aplicaţie există peste 700 de constante (configurări) de funcţionare, această capabilitate a aplicaţiei permitând, în cadrul procesului de implementare și pe perioada de exploatare, configurarea aplicaţiei conform specificului activităţii desfăşurate ;
 • contabilitatea reflectă fidel şi în timp real informaţiile din toate modulele aplicaţiei: Gestiune, Trezorerie, Salarii, Productie, Mijloace Fixe, Case de marcat (bonuri fiscale),etc.;
 • aplicaţia generează automat înregistrările contabile aferente documentelor primare operate. În cadrul procesului de implementare, sub directa coordonare a conducătorului departamentului finanaciar-contabil se definesc înregistrările contabile ce se doresc a fi generate ulterior automat de către aplicaţie, fără să fie necesare exporturi suplimentare între modulele acesteia;
 • permite înregistrarea evidenţei financiar-contabile pentru un număr nelimitat de firme;
 • operarea documentelor primare se realizează în machete specializate pentru fiecare tip de document, fiind uşor de învăţat, de asimilat de către utilizatorii sistemului informatic;
 • aplicaţia permite imprimarea documentelor emise, în concordanţă cu reglmentările în vigoare, privind conţinutul informaţional al acestora;
 • rapoarte configurabile asemanătoare cu Microsoft Excel și care pot fi personalizate, conform cerinţelor venite din partea beneficiarilor. Orice utilizator, după o scurtă perioadă de instruire, va putea să-şi creeze propriile rapoarte;
 • existența unui numar de peste 200 de rapoarte configurabile, realizate pentru a vă fundamenta deciziile activitaţii curente și viitoare;
 • aplicaţia permite salvarea de versiuni noi ale rapoartelor, modelate conform solicitărilor, cu integrarea automată a acestora în meniul din modulul de rapoarte. Acestea vor putea fi accesate ori de câte ori  este necesar, realizându-se astfel,  economie de timp în exploatarea rapoartelor din aplicaţie;
 • rapoartele interactive permit accesul facil la documentele care stau la baza înregistrării acestora în aplicaţie. De exemplu, dacă utilizatorul se află într-o fişă de cont şi doreşte să vizualizeze documentul care stă la baza înregistrării contabile, apasă click dreapta şi selectează opţiunea de deschidere document primar, fără a mai fi necesar să  caute în dosar documentul respectiv. Se reduc semnificativ timpii necesari pentru identificarea documentelor şi pentru realizarea diverselor verificări contabile.
 • aplicaţia permite înregistrarea operaţiilor executate de către utilizatori şi limitarea dreptului de acces al acestora doar la facilităţi ale aplicaţiei care le intră în sfera de activitate. Această caracteristică a aplicaţiei contribuie la securizarea accesului la informaţii dar şi la reducerea semnificativă a erorilor de operare. Securitatea se aplică și la nivel de operaţiune: acces, detalii, adăugare, modificare, ştergere;
 • WinMENTOR oferă posibilitatea de lucru online şi offline cu punctele de lucru ale socităţii aflate într-o altă locaţie decât cea în care se află serverul de baze de date. Acest fapt permite o supraveghere strictă a activităţii punctelor de lucru, permiţând în acelaşi timp, luarea deciziilor mai rapid şi fundamentat, atât la nivelul punctelor de lucru, cât şi la nivelul întregii firme.
 • implementarea aplicaţei este cuprinsă în costul de achizitie, ceea ce conduce la un cost de achiziţie scăzut în comparaţie cu alte aplicaţii de pe piaţă, care generează costuri suplimentare de implementare;
 • actualizările aplicaţiei la modificările legislative sunt acordate gratuit de către producator, ceea ce scade considerabil costurile cu mentenanţa  în perioada ulterioară implementării;
 • aplicaţia este implementată unui numar de peste 7.000 de clienţi în toată ţara şi beneficiează de maturitatea unei dezvoltări continue, de peste 12 ani;
 • colaborarea producătorului aplicației WinMENTOR cu alți producatori de software, specializați pe domenii de activitate;
 • interfațarea cu sisteme SFA (Sales Force Automation) care permit imbunatațirea performanțelor companiilor de distribuție, prin utilizarea PALM-urilor în munca agenților de vânzări;
 • interfațarea cu soluții de etichetare, marcare industrială și culegere automată a datelor, utilizând tehnologia codurilor de bare, vă permit etichetatarea produselor, marcarea și urmărirea în cadrul fluxului de producție, gestionarea stocurilor, evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, controlul calității și trasabilitatea produselor realizate/comercializate.

 

 

Activ