Web
Analytics

Documentatie WinMENTOR

Documentatie WinMENTOR

În cadrul acestei sectiuni a siteului veti gasi o vasta documentatie legata de utilizarea aplicaţie WinMENTOR. Documentele acopera o mare aprte a moduleleor aplicaţiei WinMENTOR.

  Documetele vizeaza aspecete precum:

 • operarea documentelor primare (facturi, avize, bonuri de consum, etc);
 • verificarea contabila a documentelor operate;
 • listele existente in aplicaţia WinMENTOR;
 • înregistrarea, calculul si urmărirea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
 • urmărirea ofertelor şi a comenzilor de la clienţi;
 • evidenţierea ofertelor şi a comenzilor date furnizorilor;
 • calculul, înregistarea salariilor şi a contribuţiilor sociale;
 • configurarea contribuţiilor şi a indemnizaţiilor pentru o funcţionare corectă a modulului SALARII;
 • calculul, înregistarea concediilor de boală;
 • avantajele aduse de aplicaţia DECLARAŢII;
 • documentaţie specifică modulului SERVICE AUTO;