Web
Analytics

WinMENTOR Mijloace Fixe

WinMENTOR Mijloace Fixe

Permite calculul automat al amortizării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în gestiunile societății utilizatorului în regim liniar, accelerat sau degresiv. Facilități de calcul: posibilitatea modificării duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluării amortizării mijloacelor fixe și a valorii de inventar, etc.

Rapoarte ce pot fi vizualizate din aplicație: Registru inventar (mai multe variante), Fişa mijlocului fix cu toate informaţiile legate de data intrării, valoare, durată rămasă, valoare rămasă, amortizare lunară, etc.