Web
Analytics

WinMENTOR Producție

WinMENTOR Producție

Creat pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor ce și-au dezvoltat activitatea de producție, modulul oferă posibilitatea asistării utilizatorului în realizarea urmatoarelor etape:

  • pregătirea fabricației – încărcarea consumurilor de materiale și de manoperă pe produs;
  • lansarea în producție – elaborarea comenzilor interne de producție și generarea programului lunar de fabricație;
  • urmărirea consumurilor de materiale și manoperă, a producției realizate;
  • transmiterea realizărilor lunare ale angajaților în modulul SALARII în vederea furnizării indicatorilor impliciți de realizare a salariilor în acord;
  • postcalculul producției lunare realizate conform programului de fabricație (cu preluarea datelor din modulul SALARII în ceea ce privește consumurile de manoperă);
  • evidența realizării producției – abateri realizate la nivel de comandă internă, în ceea ce privește consumurile de materiale și manoperă, stadiul realizării programului de fabricație lunar, situația realizării comenzilor de la clienți, etc.

Activ