Web
Analytics

WinMENTOR – Program Salarii

WinMENTOR – Program Salarii

Modulul SALARII oferă posibilitatea calculului salariilor angajaţilor, lăsând utilizatorul să opteze între înregistrarea lor contabilă automată direct în modulul de bază WinMENTOR sau includerea lor manuală prin note contabile. În afară de această posibilitate, care permite funcționarea modulului independent de produsul de bază WinMENTOR, acest modul are facilități de configurare a contribuțiilor, indemnizațiilor, sporurilor și reținerilor, ce îi conferă un grad ridicat de adaptabilitate la cerințele utilizatorului și la modificarile legislative. Adăugând gradul ridicat de configurabilitate a listelor specifice, rezultă un instrument ideal pentru optimizarea activității de evidența a personalului și calcul al salariilor. Aplicaţia permite înregistrarea pontajului, a coasiguraţilor, a avansurilor acordate salariaţilor, operarea concediilor de boală şi permite calculul sumelor datorate angajaţilor, ţine evidenţa concediilor de odihnă (pe an).

Din program pot fi generate în mod automat toate declaraţiile aferente salariilor, registrul de evidență al angajaţilor, exportul statelor de plată, exportul fișierelor pentru plata salariilor pe card în formatul solicitat de către banca cu care colaborați. Există, de asemenea, posibilitatea de a opera regularizarea automată a impozitului pe venitul global la sfârșit de an și de a exporta fișele fiscale pe suport electromagnetic, în fișiere de tip .TXT.

Înapoi ...

Activ