Web
Analytics

Avantajele WinMENTOR ENTERPRISE vs. WinMENTOR

Home/WinMENTOR – Program de gestiune și contabilitate/Avantajele WinMENTOR ENTERPRISE vs. WinMENTOR

Avantajele WinMENTOR ENTERPRISE vs. WinMENTOR

 • este posibilă preluarea bazelor de date existente în cazul utilizatorilor aplicației WinMENTOR;
 • interfaţa şi opţiunile din meniu sunt aproape identice cu cele din WinMENTOR; orice operator de la facturare trece în maxim o zi de la WinMENTOR la WM ENTERPRISE;
 • lucrul pe subunităţi permite “izolarea” completă a unei subunităţi în cadrul firmei, asemănător lucrului cu satelit. Fiecare document aparţine unei anume subunităţi şi nu se pot mişca în acelaşi document stocuri între subunităţi diferite. Vizualizarea documentelor şi listarea se face, de asemenea, la nivel de subunitate. Utilizatorii care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitatea documentelor deja introduce;
 • s-a introdus macheta pentru introdus şi repartizat taskuri (sarcini) către operatorii WM ENTERPRISE. Meniurile noi sunt : Taskuri, Taskuri pentru mine, Taskuri de la mine. În colţul din stânga-jos al ecranului (atât în modulul Date cât şi în modulul Liste) s-a introdus un buton care deschide un view cu răspunsurile aferente taskurilor emise de operatorul current;
 • versiunea în limba engleză conţine deocamdată meniurile şi titlurile listelor traduse;
 • carnetele de documente pot fi setate ca dedicate, ceea ce înseamnă că vor putea fi folosite doar de anumiţi utilizatori;
 • se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri folosind opţiunea Repartizare transport/asigurare pe mai multe DVI-uri;
 • cheltuieile în avans înregistrate pe documente de intrare se pot transfera lunar în contul de cheltuială propriu-zis; după rezolvare, care presuspune specificarea anului şi lunii în care va începe stingerea şi durata de stingere, contabilizarea se va face automat iar elementul de cheltuială va fi propagat lună de lună până la stingerea completă a valorii;
 • termenele multiple pe intrări şi ieşiri se pot completa automat. La ieşiri se completează în funcţie de scadenţele implicite completate în nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante şi în funcţie de priorităţile stabilite în constantă “Prioritate termen plată pe ieşiri”. Dacă documentul de ieşire preia articole de pe comenzi clienţi, atunci termenul de pe comandă este prioritar celorlalate criterii. La intrări se completează termenele multiple în funcţie de scadenţa implicită completată în nomenclatorul de parteneri. Dacă documentul de intrare preia articole de pe comenzi furnizori, atunci termenul de pe comandă este prioritar;
 • coletele de livrare sunt utilizabile în cazul în care facturarea mărfurilor către clienţi sau trimiterea acestora la alte gestiuni sau subunităţi ale firmei curente este însoţită şi de efectuarea de operaţiuni de ambalare şi transport;
 • asupra facturilor de ieşire se pot repartiza cheltuielile de transport aferente, efectul repartizării se poate vedea în lista Profit pe articole unde este calculat profitul obţinut la nivel de articol în cadrul fiecărui document de ieşire şi respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrări, prin identificare în funcţie de poziţia de stoc a intrărilor în baza cărora au fost făcute facturile de ieşire;
 • pe documentele de ieşiri, pe livrări se poate completa pentru fiecare linie “Cont intermediar”. Acesta dă posibilitatea de a seta tipuri contabile intermediare diferite pe un singur document sau doar pentru anumite linii din livrare;
 • comenzile de la clienţi pot rezerva anumite poziţii de stoc. În plus, mai există şi generatorul de comenzi clienţi creat în aceeaşi idee cu generatoarele de ieşiri;
 • macheta Centralizator comenzi client pentru livrare permite pregătirea livrării înainte de facturare;
 • macheta denumită Tablou de bord – comenzi arată situaţia onorării comenzilor, stadiul acestora, baza materială şi detaliile de livrare aferente. Aici este utilizată şi o grilă de culori pentru evidenţierea articolelor cu termen de livrare depăşit, articolelor fără bază materială asigurată şi a articolelor cu baza materială asigurată parţial;
 • contracte comerciale clienţi/furnizori: în cadrul acestora se pot defini target-uri pe volum, termen plată şi cantitate precum şi articolele-cadou; se pot genera automat Note credit pe fiecare perioadă de analiză;
 • notele de credit clienţi / furnizori se generează din contracte sau se pot introduce fără legătură cu acestea şi permit analiza vânzărilor/achiziţiilor, calculul discount-urilor teoretice dintr-o anumită perioadă şi pe un anumit partener şi respectiv generarea facturilor de discount off invoice;
 • repartizare note credit de la furnizori şi repartizare note credit pentru clienţi reprezinta machete cu ajutorul cărora se pot repartiza, proporţional cu valoarea documentului, discounturile financiare primite/acordate ulterior facturării pe fiecare document de intrare/ieşire. Repartizarea discounturilor financiare primite/acordate pentru volum tranzacţii sau termen de plată se face pentru fiecare partener în parte, identificarea lor făcându-se după articolele setate ca valori ale constantelor specifice “Articol pt discount …” (Constante generale > Constante funcţionare > Discount);
 • se poate introduce target-ul lunar de vânzări cantitativ şi valoric, pentru fiecare agent şi pe fiecare articol (pe articole / pe toate articolele / pe clasa de articole), pe număr de clienți lunar; ulterior se pot face analize prin rapoarte specifice;
 • se pot defini trasee de livrare asociate partenerilor precum şi posibilitatea de alocare agenţi pe trasee şi comparare traseu prestabilit cu traseu realizat prin urmărirea datei, orei, secundei generării facturii şi sau chitanţei;
 • se pot asocia anumitor poziţii de stoc, procente de discount de lichidare de stoc, folosind macheta specifică “Discount lichidare stoc” din modulul Comercial; acesta se va aplica automat pe generatoarele de ieşiri;
 • se pot ștergere facturi către clienți importate. Prin această opțiune, dacă în structura fișierului de import facturi ,la Infopachet se precizează “IDImport=”, se poate șterge tot importul cu acel ID  cu condiția ca, facturile respective să nu fie implicate în alte tranzacții;
 • cu optiunea “Inlocuire agent” se pot schimba automat agenții de la nivel de sediu partener;
 • în cazul în care se lucrează cu articole compuse, s-a introdus posibilitatea de antecalcul a prețului pornind de la rețeta articolului compus și informațiile din diverse surse: Minim Stoc, Mediu Stoc, Maxim Stoc, Minim Oferta, Mediu Oferta, Maxim Oferta. Sursele utilizate (stocurile utilizate) sunt cele ale sunbunității pe care operează utilizatorul;
 • prin articole compuse generice este permisă definirea unor rețete pe articole fără atribute urmând ca la lansarea în producție să se aleagă atributele dorite și din aceatastă rețetă să rezulte rețete particularizate pe valori de atribute;
 • se pot lansa în producție automat comenzi interne pentru produse cu rețete complexe (pe mai multe niveluri). Se generează simultan comenzi interne pentru toate nodurile din proiectul asociat pe comandă client;
 • macheta “Simulare scenariu de lansare” permite selecția, dintre comenzile client cu proiecte de producție asociate, a celor care să fie lansate în execuție prin analiza disponibilului de materiale din stoc. Selecția se poate face și pe baza analizei repartizării geografice a masei și volumului pe clienți, localități, zone și țări. Scenariile bifate ca definitive se pot prelua pe lansări în producție;
 • macheta “Lansări în producție după scenariu” permite lansarea automată de comenzi interne pentru comenzile client cuprinse în scenarii definitive;
 • macheta “Programare fabricație” se poate utiliza în cazul în care constanta “Lansarea în execuție a comenzilor interne se face pe baza programului de fabricație?” = Da. Această machetă permite selectarea comenzilor interne și a cantităților aferente care pot fi fabricate (au acoperită baza materială, SDV-urile și locurile de muncă necesare). În cazul în care se lucrează în acest mod, la preluarea pe note de predare și bonuri de consum sunt aduse doar cantitățile acceptate prin programe de fabricație;
 • macheta “Situație execuție program fabricație” permite urmărirea stadiului de execuție a programului de fabricație;
 • cântarul facilitează inregistrarea livrărilor sau a intrărilor din producție pentru articolele cântăribile. Permite evidențierea tarei ambalajelor, paletului, caruciorului. Este interfațat momentan cu cântare Leon Engineering Ld5204. Cântarul este o machetă separată la Producție > Execuție din care se pot prelua în Intrări din producție. Cântărirea mai poate fi folosită la Onorare comenzi precum și pe orice machetă care are butonul cu balanța (ieșiri facturi, ieșiri avize, ieșiri pe chitanță, măriri stoc, ieșiri consum). Pentru ca un articol să poată fi cântarit trebuie să aibă UM de tip masa;
 • stiva de mesaje este o facilitate prin care se evită mesajele date de aplicaţie care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal de exemplu lăsată să meargă peste noapte); mesajele ajung pe o stivă afişată pe ecran şi pot fi studiate post factum. Desigur că funcţionează şi în timpul introducerii de date, caz în care opţiunea BEEP va atrage atenţia că aţi primit un mesaj. Se poate opta pentru modul Debug, caz în care este monitorizat traseul de introducere de date al operatorului. Acest mod e foarte util pentru raportare de erori, deoarece descrie perfect ordinea introducerii datelor, bâlbâielile şi stângăciile operatorilor. De menţionat că folosind opţiunea AutoSalvare, mesajul se salvează la închiderea formei într-un folder MESAJE aflat la nivel de executabil;

 

 

Activ